TEKENWERK

van artefact tot weergave.

 

In iedere publicatie of wetenschappelijk rapport zijn tekeningen en figuren van groot belang ter ondersteuning en aanvulling van de tekst. Tekenwerk kan als integraal onderdeel van een onderzoek worden uitgevoerd of kan als een aparte opdracht op zich staan.

MATERIAALSTUDIES

van waardering tot rapportage.

Zowel voor een waardering van een kleine hoeveelheid artefacten van minder dan 100 stuks, als voor een volledige uitwerking en rapportage van grotere assemblages van enkele 10.000 artefacten of meer kunt u bij ons terecht.

Vragen over de functie en de datering van een vindplaats staan hier centraal. Het onderzoek naar de herkomst van grondstoffen geeft inzicht in de grootte van leefgebieden en onderhouden contacten.

 

Archeo Lithics is gespecialiseerd in lithische materiaalstudies in en naast het veld. Hebt u een vuursteen- of natuursteenspecialist nodig tijdens een opgraving of bij het uitwerken van een archeologisch project, dan kan Archeo Lithics u een oplossing bieden. Wij helpen u graag met al uw vuursteen en natuursteen 'problemen'.

EXPERTISE

CONSULTING

van vooronderzoek tot opgraving.

 

Door een uitgebreide expertise en ervaring met Steentijd-onderzoek kunnen wij archeologische bedrijven of ontwikkelaars bijstaan met advies bij projecten waar vuurstenen en natuurstenen artefacten gevonden worden of centraal staan.

 

 

RUIMTELIJKE EN TECHNOLOGISCHE ANALYSES

een stap verder dan typologie.

 

Het onderzoek van vuurstenen en natuurstenen artefacten gaat verder dan enkel typo-chronologische studies. Zo vormt de ruimtelijk analyse van lithische assemblages een even essentieel onderdeel in het onderzoek naar Steentijd-vindplaatsen. Ook een uitgebreide technologische analyse kan uitgevoerd worden. Hier staat het inzicht in het productieproces van de artefacten centraal.

© Archeo Lithics