OVER ARCHEO LITHICS

Als zelfstandig specialist boekt Izabel Devriendt met een directe aanpak gedegen successen. Archeo Lithics biedt haar klanten een volledig pakket aan voor het onderzoek van steentijdvindplaatsen, gaande van advies bij vooronderzoek, over het uitvoeren van kleine waarderende analyses, tot het uitwerken van grootschalige projecten en allerhande rapportages.
Dr. Izabel Devriendt

Zelfstandig vuursteen- en natuursteenspecialist
(ZZP-er)
zaakvoerder

Dr. Izabel Devriendt heeft al meer dan 15 jaar ervaring met het analyseren van vuurstenen artefacten. De laatste 12 jaar is zij zich ook gaan toespitsen op de studie van natuurstenen artefacten. Sinds juli 2017 is ze gecertificeerd als KNA Specialist Materialen.

Nadat zij was afgestudeerd aan de Universiteit Gent (Archeologie, Pre- en Protohistorie van de Lage Landen) heeft zij enkele jaren als vuursteenspecialist voor de universiteit gewerkt. In 2004 ruilde zij de UGent in voor de Rijksuniversiteit Groningen waar zij aan haar doctoraat begon. Ondertussen promoveerde zij met haar proefschrift "Swifterbant Stones. The Neolithic Stone and Flint Industry at Swifterbant (the Netherlands)". Het onderzoek omvat de studie van de natuurstenen en vuurstenen artefacten van de neolithische vindplaats Swifterbant. Voor de publicatie hiervan zie: http://www.barkhuis.nl/product_info.php?products_id=181.

Ondertussen heeft zij als zelfstandig vuursteen- en natuursteenspecialist een eigen bedrijf opgericht waarmee zij kleine maar ook grote, complexe projecten heeft uitgevoerd voor ADC ArcheoProjecten, Archeologisch Onderzoek Leiden (Archol), Earth Integrated Archaeology, BAAC Vlaanderen, BAAC Nederland, RAAP Archeologisch Adviesbureau en VHhbs Archeologische Projecten.

"In de bodem bevinden zich tal van schatten, de sporen van onze verre voorouders. Kennis van deze schatten leert onze voorouders beter kennen. En door onze voorouders te begrijpen, leren we ons zelf kennen.

Archeo Lithics heeft zich ten doel gesteld hieraan een belangrijke bijdrage te leveren."

Izabel Devriendt

© Archeo Lithics